Tilbake til Hågåsen guide

Om tyskernes inntog på Hidra.

1

Hverdagsliv under krigen

Sommeren 2015 inviterte Kirkehamn Miljø og Kulturhistoriske Forening fastboende og turister til åpent seminar og guidet tur om Hverdagsliv under krigen på Hidra.

På seminaret var det invitert tidsvitner som fortalte om sine opplevelser fra krigen startet og hvordan befolkningen på Hidra klarte seg gjennom de vanskelige årene som okkupasjonen varte.

Tidsvitner fra Rasvåg fortalte om sine opplevelser fra de første tyskerne ankom der på Kristi himmelfartsdag (2. mai) i 1940.  Tyske soldater inntok straks Lamåsen ved Hummerås, og benyttet stedet som observasjonspost.

Hågåskomiteen har fått tilgang til dokument som beskriver tyskernes ankomst til Kirkehamn og Hågåsen. Dokumentene gjengis her med tillatelse fra Sigve Jacobsen som er etterkommer av Sigurd Jacobsen, daværende grunneier på Auland gård.  

 

 

 

 

2

Dokument 1: Datert 16.5.1940 fra Sigurd Jacobsen til Hidra herredstyre:

 

 

3

Dokument 2: Datert 25.5.1940, fra Hidra Formannskap.

Side 1.

 

4

Dokument 2: Datert 25.5.1940, fra Hidra Formannskap.

Side 2.