Hva havet gjemmer.

Kyststrekningen Jærens rev - Listalandet er ett av Norges farligste farvann. Hidra ligger midt i denne leia og har med sine lune og gode havner vært redningen for mange fartøyer i storm og uvær. Likevel forliste svært mange skip, spesielt i tidligere tider før fyrtårn og lykter ble bygget. Et ukjent antall skipsvrak ligger på havbunnen, noen få er gjenoppdaget og kartlagt av entusiastiske dykkere. 

I pinsen 2004 fant tre dykkervenner, Svein Syvertsen, Jakob Løvdal og Torstein Ormøy vraket av den svenske fregatten "Louis et Anne" som, lastet med bomber og granater, forliste utenfor Kåløy 17. desember 1723 og sank 5. januar 1724. Skipet gikk ut fra Gøteborg med kurs for Spania. Besetningen på 40 menn ble alle reddet, eneste nordmann var Sven Torgersen fra Kåda på Hidra. (Kanskje han som kjentmann loset skip i nød inn mot Kirkehavn?)
Forliset var kjent, og dykkerne hadde lett etter dette vraket i 10 år. Deres ønske er at andre dykkere kan få del i lokalhistorien, men "bare se, men ikke røre", slik at funnet får være i fred. Håpet er at vraket skal bli et fredet kulturminne og være et av Norsk Sjøfartsmuseums åpne, merkede vrak.

Et annet populært dykke-sted ved Hidra er vraket "Gudrun". Dette er et lasteskip som ble senket av engelske fly under Krigen, og som deretter sank under slep. Vraket ligger i dag på ca 40 meters dyp, og masten stikker opp til ca 12 meter under overflaten.