Velkommen til Hågåsen guide

mobilversjon 2014

Påbegynt: 4.3.2014
Oppdatert: 06.03.2016

Siste oppdateringer: Tyskernes inntog på Hidra.

Klikk/berør de blå linkene for å komme videre.

1Oversikt over postene

Detaljert beskrivelse over postene på Hågåsen. 

  

2Introduksjon

Informasjon om Hågåsen guide og hvordan den har blitt til.  Hågåskomiteen er et samarbeid mellom Hidra velforening og kystmuseet Fedrenes minne.  

3Kart

Kart som viser hvor Hågåsen er, og hvordan man kommer til Hågåsen på Hidra.