Hågåsen guide - Introduksjon

1

Hågåskomiteen

Hidra velforening nedsatte våren 2000 en Hågåskomite.  Komiteen fikk som oppgave å samle inn opplysninger om det tyske festningsanlegget på Hågåsen.  Området skulle kartlegges og det skulle legges til rette for omvisning og informasjon på området.

Til komiteen ble valgt: Birger Ulland (til venstre på bildet), John Sigurd Hanssen (i midten) og Nils Olav Vågen (til høyre på bildet).  

Birger opplevde krigsårene som nabo til festningsanlegget og har i ettertid undersøkt mye på anlegget og funksjonen til de forskjelle installasjonene.  Han har plassert ut nummerskilt i terrenget.

John er styreleder ved kystmuseet Fedrenes minne og har tilgang til mye skriftlig informasjon om anlegget.

Nils Olav har stått for skriving og fotografering i kartleggingsarbeidet.  

Omvisning på Hågåsen - Del 1

I 2001 utgav vi en CD-plate med tekst og bilder fra Hågåsen.  CD-platen kan kjøpes på kystmuseet Fedrenes minne.  Den heter Omvisning på Hågåsen - Del 1.

I tillegg trykket vi en folder med kortfattet informasjon om Hågåsen.  Folderen ble ajourført og trykket på nytt i 2013.  Den kalles også for Omvisning på Hågåsen - Del 1.  Folderne kan fåes på butikkene på Hidra,  ved Fedrenes minne og på Kongshamn bryggerestaurant.  Vi deler ut foldere til organiserte omvisninger.  Kongshamn bryggerestaurant organiserer omvisning på Hågåsen for grupper som ønsker det.

Hågåsen guide

Som oppfølging på Omvisning på Hågåsen Del 1 velger vi å legge ut informasjonen fra CD-platen på Internet/web.  Vi utfyller informasjonen med det som er blitt kjent siden 2001, og tar dessuten med noen fler posisjoner enn i Del 1.  Informasjonen på web blir dynamisk og oppdateres fortløpende.

Vi kaller det Hågåsen guide, og formatterer web-sidene sånn at de passer best mulig til å lese på en smart-telefon.

Web-sidene plasseres på www.hidra.no/haagaasen

Vi håper folk får nytte av informasjonen vi legger ut når de besøker Hågåsen.  Hågåsen er et av Hidras mest besøkte turområder.

Vi er takknemlig for innspill og informasjon om tyske festningsanlegg.

Kontakt Hågåskomiteen på epost hidranils@gmail.com eller mobiltelefon 950 82370.

 

2

Fakta om Hågåsen

Det tyske festningsanlegget på Hågåsen ved Kirkehamn på Hidra tilhørte Heeres Küsten-Artillerie, dvs. den tyske hærs kystartillerioppsetninger. Batteribesetningen tilhørte fra april 1944 det tyske artilleriregiment nr 978, Artillerigruppe Vanse, HKAA III/978 under major Clemens på Kalleberg fort. Tysk benevnelse: HKB 21/978 Hitterøy.

Anleggsarbeidet startet i april/mai 1941. Anlegget var fortifikatorisk dårlig utbygget, i det alt vesentlig feltmessig. På anlegget var det 16 forlegningsbrakker og 32 andre bygninger. Det var forlegningsplass for cirka 100 mann ved batteriet. Noen tunneler var utsprengt, men antagelig ikke ferdig utbygget (Kilde: Forsvarsmuseet 1983).

Bildet viser Hågåsen ved Kirkehamn på Hidra.  Den høyeste toppen på bildet er selve Hågåsen.  Hoveddelen av festningsanlegget ligger på høydedraget sydover.  Fra gammelt av var dette beiteområde og ble kalt Fidjemarka.

Les mer om tyskernes inntog på Hidra

 

3

Atlanterhavs-vollen 

Atlanterhavsvollen, eller The Atlantic Wall, vises i grønt på kartet fra Wikipedia.

Festningsanlegget på Hågåsen var ett av mange lignende festninger som tyskerne bygget i Norge under krigen.  Det var en del av Atlanterhavsvollen (The Atlandtic Wall) som strakte seg fra kysten i Spania til Finnmarkskysten i Norge. 

 

4

105 mm Schneider feltkanoner 

Det var 4 stk 105 mm Schneider feltkanoner på Hågåsen.  Dette var de største kanonene der.  Rekkevidden var 16 km.  Til hver av kanonene ble det bygget mannskapsbrakke, ammunisjonslager og tilfluktsrom.  I tillegg til disse kanonene var det luftvernkanoner, andre mindre kanoner og maskingeværstillinger.  

På festningsanlegget var det også feltsykehus, verksted, spisebrakke, posthus, og mange andre funksjonelle bygninger som var nødvendige for å drifte anlegget.