Hågåsen guide

1

Post 47 - 2 mobilkanoner

På syd-øst-kanten av Hågåsen, med utsikt mot Kjørsfjellet mot nord, og mot Kjellnes i syd, var det plassert 2 stk 7.5 cm mobile kanoner til nærforsvar.

Bildet viser den sydligste kanonstillingen med Kjørsfjellet på fastlandet i bakgrunnen.

Kanonene blir omtalt i et brev fra Forsvarsmuseet i 1983 til Fedrenes minne slik:

"2 stk 7.5 cm franske feltkanoner av fabrikat Puteaux, modell-år 1899.

Disse kanoner var tatt fra norske kyst- eller landfestninger, hvortil de ble innkjøpt i 1916 som "antiballongkanon" dvs luftvern.  Kanonene ble av nordmennene montert på en kopi av den franske plattform, denne tillot kanonen nyttet mot luftmål.  Tyskerne har antagelig nyttet disse kanoner som nærforsvarsskyts."

I terrenget på Hågåsen kan vi se en grasbevokst flate hvor kanonene stod, med små rom i skjæringen til ammunisjonslager.  Kanonene ble brukt til øvelsesskyting, og det fortelles historier om at det ble skutt mot fjellet i Lindåsen.  Beboere i området rundt Råga fikk seg en skikkelig støkk da det skjedde.

2

Kanonstilling mot syd.

Bildet viser kanonstillingen i post 47, mot syd.  Lignende kanontype som stod her er omtalt på Wikipedia.

3

Ammuniasjonslager

På nordsiden av haugen der kanonstillingene var plassert er det to ammonisjonslager, støpt inn i fjellet.

4

Mobilkanon

Bildet viser en av de to mobilkanonene som stod plassert i post 47 på Hågåsen.  Kanonene hadde hjul av tre.  Bildet er tatt i 1945 av Robert Eichinger og viser kanonen når den er plassert ved Hauptmannsbrakka (post 21a).  Personen på bildet heter Åge Moen, også kalt Kvarten.  Han var en av de norske soldatene som var satt til å passe på tyskerne etter kapitulasjonen.  Leder for disse var Robert Eichinger.