Hågåsen guide

1

Post 49 - Optisk avstandsmåler

Like syd for ildledersentralen i post 50 finner vi en betongsøyle inne i et sammenrast rom.  Her stod det en optisk avstandsmåler

Avstandsmåleren var en meget sterk stereokikkert konstruert som et perioskop.  Den var plassert på den stabile betongsøylen i midten av bildet.  Det var en bygning på muren rundt betongsøylen, og det var plass til 1 person inne i denne bygningen.  Han kunne dreie periskopkikkerten rundt på søylen og lese av grader på en plate under kikkerten.  Ved innstilling av fokus kunne man avlese noen tall inne i kikkerten.  Disse tallene kunne omregnes til avstand, som ble meldt inn til ildledersentralen.  Det var sansynligvis direkte telefonforbindelse mellom den optiske avstandsmåleren og ildledersentralen i telefonkabler gjennom et jernrør som er så vidt synlig utenfor vinduet i ildledersentralens vaktrom.

I ildledersentralen kunne man beregne kanonens innstillinger ved hjelp av et regnebord.  Beskjed om kanonens innstillinger i azimut og elevasjon kunne gis via telefon direkte til kanonfører.

Britiske militære tok med seg avstandsmåleren fra Hågåsen etter krigen.

2

Avstandsmåler

På Kristansand kanonmuseum ved Møvik fort finnes det utstilt forskjellige utgaver av optiske avstandsmålere.  Vi vet ikke nøyaktig hvilken type som ble brukt på Hågåsen.

3

Regnebord

På Møvik fort er det også utstilt et regnebord fra 2. verdenskrig.  Det består av et sinnrikt system av linjaler og hjul, og ble benyttet til å beregne innstillinger for kanonene.  Et lignende instrument kan ha vært plassert på Hågåsen i ildledersentralen.  

 

4

Detalj fra regnebordet

Bildet viser en detalj fra regnebordet under punkt 3.