Hågåsen guide

1

Post 50 - Ildleder-sentralen

Ildledersentralen, eller kommandosentralen, var et senter for kommunikasjon og militære aktiviteter. 

Første etasje var innredet med panel på veggene.  Det stod en koksovn ved nordveggen med pipe opp og ut gjennom nordveggen.  

I dette rommet stod instrumentene som ble benyttet til å beregne kanonenes innstillinger når det gjaldt retning (asimut) og kanonløpets høyde (elevasjon).  

Kommunikasjon mellom ildledersentralen og kanonstillingene foregikk over telefonlinjer.  

Man kan se rørene som ledet telefonlinjene ut til kabelgrøftene, og videre til kanonstillingene.

Andre etasje.
I vaktrommet, en trapp opp, holdt de tyske soldatene utkikk mot sjøen.  Det var lemmer av jern utenfor vinduene som kunne senkes ned for å beskytte mot angrep.  Hågåskomiteen har satt inn plexiglass i vinduene, og benytter i dag vaktrommet som informasjonssentral.

Informasjonsplakater i ildledersentralen.

2


Konturmaleri

Inne i ildledersentralens vaktrom har tyskerne malt konturen av landskapet utenfor.  Maleriene viser landskapet fra Lindåsen i syd-øst, Lista i syd og videre mot Dragøy i vest og Brufjellet ved Åna-Sira i nord-vest.

3

Kabelgrøft

Eksempel på kabelgrøft for telefonkablene fra ildledersentralen og ut til kanonstillingene og andre viktige posisjoner på festningsanlegget.

4

Kanonstilling

Bildet viser en kanonstilling med markering rundt et rør i senter.  Telefonledningene fra ildledersentralen kom opp i dette røret.